My interview on blogging

January 26, 2009

I gladly answered the Bulgarian online magazine Az-jenata ‘s questions as to how I started blogging, what inspires me, my dreams for ‘…more harmony – within me and around me. For warmer weather. For the summer and the sea…and sometimes for … a Breakfast at Tiffany’s…’

The full text of my interview – ‘Rayna Tzvetkova on blogs and women’ can be read at the following links in Bulgarian (where it was originally published); in English  (via J. Toms’ EN-language blog) or here in Word – EN  & BG.

13 Responses to “My interview on blogging”

 1. Interview [Bulgarian] Says:

  Райна Цветкова: За блоговете и жените
  Джадала Мария | 2009-01-26 (Az-jenata)

  Райна Цветкова е зодия Водолей. През свободното си време като хоби поддържа личен блог на теми, които я вълнуват – книги, хора и пътешествия. Тук накратко споделя как е започнала да поддържа блог и кое я вдъхновява. Кого/какво чете, с какво се занимава – може да намерите в блога й – tzvetkova.wordpress.com.

  За каква професия мечтаехте като дете?
  Уча английски език от втори клас и бях очарована от учителката си. Тогава мечтаех като порасна да стана като нея. Когато тя излезе в отпуск по майчинство, цяла година молех майка ми да се обажда и да пита кога ще се върне на работа, защото ми липсваше. Тя беше невероятен човек. За съжаление вече не е между живите, но е от хората, които много ценя и винаги ще помня. На г-жа Любов Петрова-Мъдрова, преподавател и преводач–с любов!

  А как станахте блогър?
  Някак малко на шега и не се вземам твърде сериозно като блогър. Да поддържам блога си за мен е по-скоро хоби. Една хубава юлска вечер миналата година вечеряхме с Велян Стайков (блогър от години) в градината на едно заведение в центъра на София (Your Place). И двамата бяхме с компютрите си и от дума на дума, след около десетина минути с негова помощ, вече имах регистриран блог в WordPress. Идеята за личен блог ме очароваше и вече бях мислила по въпроса. Така че с радост се възползвах от предложената помощ.

  Списвате блог вече от доста месеци. От къде черпите вдъхновение?
  Вдъхновяват ме хората, такива каквито са, техните успехи и постижения, нещата, които ги радват. Когато пътувам, вече си мисля кое и как да включа в блога си. Докато гледам някой филм или театър, който ми допада, след това нямам търпение да напиша нещо за него. Опитвам се да пиша кратко, както казват някои приятели “постингите ти са като тийзър” – събуждат любопитство, не отегчават и са закачливо написани. Един от коментарите за блога ми ме зарадва много. В него читателят правеше интересна аналогия между книгите като прозорец към света и блоговете, като сравняваше сърфирането през моя блог с пътуване с влак. “Обичам да гледам през прозореца на Rayn@. Усещането е като за пътуване с влак – преди да придобиете усещане за място или идея, влакът вече ви е закарал на друго място…” (Елена Ганева)

  Какви са основните теми, по които пишете в блога си?
  Основните теми в моя блог са за хора, които ме вдъхновяват, книги, които ме впечатляват и места, които ме очароват. Пиша за неща, върху които имам преки наблюдения. Всяко събитие, което привлече вниманието ми намира свое място в блога. Например, ако търся нещо в Гугъл и логото им е различно понякога това буди някаква асоциация в мен, не се сдържам и спонтанно пускам кратък текст. Въобще всяко нещо, което ми е интересно или ме заинтригува по някакъв начин може да се превърне в повод за споделяне в блога.

  Защо пишете на английски език?
  Пиша на английски, защото някои от моите приятели, познати и колеги са чужденци и не говорят български. А българската част сред тях ползват достатъчно добре английски език. Понякога когато пътувам извън България пиша от интернет клуб или кафе, където няма кирилица.

  Най-голямото предизвикателство на блогването?
  Предизвикателствата на блогването, според мен, зависят от целите, които си си поставил – да си популярен, да те четат много хора, да продаваш стоки или идеи, ти самият да се забавляваш. За мен лично, най-голямото предизвикателство е да пиша кратко, да е забавно на хората, които целенасочено или случайно посещават блога ми и ако при търсене на нещо друго случайно са попаднали на моя блог (за което и аз имам кратък текст) да ги заведа при източника (например ако пътувам до Рилски манастир, моят текст е кратък, но съм се поровила да намеря изчерпателни източници по въпроса, така че за повече информация предлагам директни връзки/препратки към тях).

  Може ли всеки (всяка жена) да стане блогър?
  Този въпрос ми напомня за шегата, приписвана на Артур Рубинщайн, когото попитали как се стига до концертната зала Карнеги Хол, а той отговорил: “С практика, с много практика”. Според мен желанието и целите са двете най-необходими неща за поддържането на личен блог.

  По колко време отделяте дневно или седмично?
  Самото писане ми отнема по-малко време (около 10-15 минути на ден), в сравнение с времето, през което избирам от нещата, които са ме впечатлили за какво да пиша днес и в какъв образ да го облека.

  Повечето блогъри са мъже. Как си обяснявате това?
  И с поетите и философите, мисля, че е така. Не търся обяснение. Чета тези блогъри, в които намирам интересни неща и смятам, че изразяват собствена позиция.

  Геройство ли е да си жена в днешно време?
  Не знам как е било да си жена в друго време, дали бабите ни не са били по-големи героини, защото не са имали и една десета, от нещата, с които ние разполагаме днес. Допада ми източната концепция, че именно настоящето е единственото време, с което разполагаме. Някъде беше формулирано, че миналото е история, а бъдещето е мистерия, така че колкото по-често имаме нагласата да се радваме на днешния ден и настоящия момент, толкова по-добре се чувстваме, поне при мен е така.

  За какво мечтаете?
  За повече хармония – вътре в мен и около мен. За по-топло време. За лято и море…, а понякога за една Закуска в Тифани…

  Какво послание бихте отправили към българките?
  Да бъдем по-смели в мечтите си, по-настойчиви в реализирането им и с повече оптимизъм в мислите си.

  Любим цвят? Песен? Вкус? Място?
  Предпочитам пастелните цветове. Вкъщи преобладава цвят праскова. Харесвам и папая … и …
  Любимата ми песен е от филма “Дух”. Харесвам и музиката на Пако де Лусия … и … Шаде … и …
  Любимият ми вкус – на току-що изпечена питка…и шоколад … и кафе .. и …
  А любимото ми място – обичам различни места, но се чувствам най-добре през лятото край морето…(а онлайн) и в блогосферата.

 2. Interview [English] Says:

  Justine Toms’ Blog
  Proud to present: Rayna as blogger

  If you are Bulgarian and have a blog – you must be interesting person! But my friend Rayna Tzvetkova is one of the very interesting people I know. She is beautiful, creative, smiling, likes to travel, to read and to share. From time to time we have coffee together and she always offers me lovely ideas. Actually her English language blog, with short impressions and links inspired me to start my English language blog (this one, beside of the one I have in Bulgarian)

  You can find her at – Rayn@’s Spot at – https://tzvetkova.wordpress.com

  Here we go with an interview with Rayna about blogging and Internet:

  When you were a child, what were your dreams to become as an adult?
  I have been studying English since second grade at school and my English teacher was my favourite. I wanted to become like her when I grow up. When she went away on maternity leave, I missed her so much that I would often ask my mother to call and enquire when she was coming back. She was an incredible person. Unfortunately she is no longer among us, but is among the people I value a great deal and will always treasure her memory. To Mrs. Ljubov Petrova-Madrova, teacher and translator – with love!

  How did you become a blogger?
  It started ‘impromptu’ and even now I do not take myself seriously as a blogger. Keeping a blog for me is rather a hobby. One nice July evening last year Velian Staykov (blogger since many years) and I were having dinner in the garden of a restaurant in the very heart of Sofia (Your Place). We both had our laptops with us and talking and joking, in ten minutes with his help I already had a blog registered at WordPress. I have been fascinated by the idea of having a blog and have been thinking of staring one. So I gladly accepted the help Velian offered.

  You have been keeping a blog for quite some months now. What inspires you?
  I get inspired by people the way they are, by their successes and achievements, by the things that make them happy. When I travel I keep thinking what and how to include in my blog. After watching a movie or a play that I enjoy, I can’t wait to share my impressions. I try to keep my postings short, as some friends say: ‘your postings are like a teaser’ – they make one curious to know more, they are not boring and are playfully written. One of the comments on my blog made me smile with content, as it was making an interesting analogy between books as windows to the world and blogs, comparing surfing through my blog to travelling in a train: ‘I like to look through Rayn@’s window. It is like travelling in a train, before you feel the sense of a place or an idea, the train leads you to the next…’ (Elena Ganeva)

  Which are the main topics that you write about in your blog?
  I write mainly of people that inspire me, of books that impress me or of places I travel to. I write of things I observe directly. Every event that attracts my attention can find a bit of space in my blog (can find its spot in my Spot). For example, if I am searching for something in Google and if Google’s logo looks different (sometimes it does when commemorating a date or an event) this may trigger my imagination and I spontaneously drop a short line. Anything that interests me or intrigues me can motivate me to write and share about it.

  Why are you writing in English?
  I am writing in English, as some of my friends, acquaintances or colleagues are foreigners who do not know Bulgarian. My Bulgarian friends and colleagues are pretty good in English. When I am travelling outside Bulgaria, sometimes I write from local Internet Clubs or Cafes, where computers do not have Cyrillic.

  What in your view is the biggest challenge of blogging?
  The blogging challenges, in my view, depend on the objectives set by the blogger – to be popular, to have many people reading you, to sell and/or promote a product or an idea, or just to have fun. For me the biggest challenge is to write short, not to bore people who deliberately or accidentally came across my blog, to make it fun for readers and – if while searching for something else (provided I have a short text on the same issue) they accidentally came to my blog – to take them to the source for more information (for example if am travelling to Rila Monastery, the text in my blog is short but I search for exhaustive sources and link to them).

  Can everyone (every woman) become a blogger?
  This question reminds me of the funny response attributed to Arthur Rubinstein when approached in the street near Carnegie Hall, and asked, “Pardon me sir, but how do I get to Carnegie Hall?” He replied, “Practice, practice, practice.” In my view desire and objectives are the two major ingredients in keeping a personal blog.

  How much time daily or weekly do you spend on your blog?
  Writing itself takes much less of my time (some 10 or 15 minutes a day) than the time I spend choosing from everything that impresses me what I’d like to write about, how to word it and visualize it.

  Most bloggers are men. How would you explain that?
  I think the same is true about poets and philosophers. I am not interested in the reasons why. I read those bloggers who are of interest to me and who voice their own thoughts.

  Is it heroism to be a woman in today’s world?
  I have no idea how it was to be a woman in other times and weather our grandmothers weren’t more of heroines than we are, as they did not have even a tiny little fraction of everything we have today. I like the Eastern philosophy which emphasises that the present is the only time we have. Somewhere it was nicely worded that the past is a history, while the future is a mystery, so the more time we spend enjoying the present moment – the better, at least this is the case with me.

  What are you dreaming for?
  For more harmony – within me and around me. For warmer weather. For the summer and the sea…and sometimes for … a Breakfast at Tiffany’s…

  What message would you pass over to Bulgarian women?
  To be braver in our dreams, to be more persistent in the pursuit of dreams and to have more positive thoughts.

  Favourite colour? Song? Taste? Place?
  My favourite colours are the pastel ones. At home most things are in peach colour…and papaya …and…
  My favourite song is from the ‘Ghost” movie…and I enjoy the music of Paco de Lucía…. and …Sade … and…
  My favourite taste is of a freshly baked bread…and chocolate…and coffee…
  And my favourite place: I love different places; however I feel happiest in the summer by the sea… and … (online) – in the blogosphere

 3. kiki Says:

  Banalno, sorry.

 4. Rayn@ Says:

  Kiki, сигурно и това ще прозвучи банално, но благодаря за мнението.

 5. velqn Says:

  Райна, гордея се с теб. Супер интервю. Очаквам още изненади от теб през тази година!

 6. Rayn@ Says:

  Веляне, благодаря. На теб дължа много от наученото … а пък и блога си. Обещавам изненади 🙂

 7. Rossi Says:

  Rayna reincarnated my trust in internet. Her passion is materializing ideas

 8. Rayn@ Says:

  Thanks, Rossi – you know where I get my Insights from …I’ll tell in a post to follow.

 9. Walter Says:

  Enjoyed discovering more about the person behind this blog. Keep blogging!

 10. Васил Says:

  А за мен не казваш нищо 😦 и за игрите на дама или не се сърди човече … 🙂

 11. Rayn@ Says:

  Walter: Thanks. Will do.

  Васил: Васе, следващия път 🙂

  Val Nelson: Thanks
  http://blog.justinetoms.com/?p=117#comments

 12. Kapka Says:

  Страхотна снимка и статия, Райне! Излъчване на дама, която знае какво може и знае какво иска от живота. Продължавай напред!:)

 13. Rayn@ Says:

  Благодаря на редакцията на Az-jenata.com за въпросите, с които се обърнаха към мен. Отговорих искрено и с удоволствие. Благодаря на всички, които ми звъннаха, писаха или оставиха коментари в Az-jenata.com, в англоезичния блог на Жюстин Томс или в моя блог. С пожелания за здраве и късмет! Rayn@

  * * *

  Dear Justine, thanks for asking me above questions which I answered sincerely and with great pleasure. Thanks to All who shared their views with me – by phone, e-mail or leaving a comment in your blog, in Az-jenata online magazine, where the interview was published in Bulgarian or in my blog. Wishing ALL best of luck! Kind regards, Rayn@


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: